Алгоритм дій у разі виявлення булінгу/цькування дітей та дорослих,

заходи щодо їх попередження.

Читати далі

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

в закладі освіти та відповідальність осіб,

причетних до булінгу (цькування)

Читати далі

Порядок надання та розгляду заяв про випадок булінгу в ЗДО

Читати далі

Дії працівників закладів освіти у випадках виявлення

булінгу 19 січня 2019 року набув чинності

Закон України від 18.12.2019 року.

Читати далі

Правила поведінки здобувача освіти

Читати далі

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні дотримуватись таких правил:

-Приходити вчасно в дитячий садок.

-Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

-У всьому слухатися вихователя.

-Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

-Берегти іграшки, майно та книги.

-На прогулянці не бруднити одяг.

-В групі голосно не кричати та не бігати.

-Не ходити в  вологому одязі.

-Не ображати дітей зі своєї групи.

-Слідкувати за станом свого одягу.

-Мати особисті носові хустинки.

-Дотримуватися вимог безпеки.

-Акуратно вішати одяг в свою шафу.

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

  1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
  2. Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти,  вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

  1. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

  1. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

                                                                                                                                                                                                                              Затверджено:

 

Завідувач ЗДО №1 «Шпачок»

__________Олена Клименко

 

План заходів спрямований на

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО №1 «Шпачок»

2020/2021 навчальний рік

 

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Інформаційно-профілактичні заходи

 

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальних батьківських зборах

Батьки здобувачів освіти

Жовтень

Директор ЗДО

 

виконано

2

Анкета «Що ти знаєш про булінг»

Педагоги, батьки

Вересень

Психолог, вихователь-методист

виконано

3

Педагогічна година «Булінг у закладі освіти»

та ознайомлення педагогічних працівників з

прийняттям Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України

щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18

грудня 2018 року №2657-VIII.

 

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень

Директор ЗДО, вихователь-методист

виконано

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

Педагогічний колектив

Листопад

Практичний психолог/  

Вихователь-методист

виконано

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при завідувачу

Квітень

Директор ЗДО

 

 

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечний заклад освіти. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Практичний психолог/ вихователь-методист 

виконано

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Вихователь-методист

 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

 

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

Всі вікові групи

Упродовж року

Вихователі

 

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

Всі вікові групи

Упродовж року

Вихователі   

 

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

Дошкільні групи

Упродовж року

Керівник музичний

 

 

4

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

Дошкільні групи

Перший тиждень грудня

Педагогічні працівники

виконано

5

Проведення заходів в рамках тематичного проєкту «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

Всі вікові групи

Квітень

Педагогічні працівники

виконано 29.03.-02.04.2021р.

Психологічний супровід

 

Діагностичний етап

 

1

–      Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

-    діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

Усі категорії учасників освітнього процесу

 

Упродовж року

 

 

(За потребою)

 

 

Вихователі груп/психолог

 

 

2

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в дитячих колективах

 За потреби

Вересень

Практичний психолог  

 

3

Діагностика стану психологічного клімату колективу дітей

Дошкільні групи

Упродовж року /За потреби

Практичний психолог  

 

4

Спостереження під час освітнього та виховного  процесу

Дошкільні групи

Упродовж року/ За потреби

Практичний психолог  

 

5

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

За потреби

Упродовж року

Практичний психолог  

 

6

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

За потреби

Упродовж року

Практичний психолог  

 

Робота з батьками

 

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в дитячому колективі»

Дошкільні групи

Упродовж року

Вихователі груп

 

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

Всі вікові групи

Упродовж року

Практичний психолог/  

вихователі

 

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Лютий

Практичний психолог  

Вихователь-методист

 

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

Упродовж року

вихователь -методист