Любі друзі, запрошую всіх завітати на мій сайт

(для переходу натисніть на це запрошення)

 

 

 

 

 

Правила поведінки батьків на дитячих святах:

                                      /Files/images/images-18-.jpg 

1. Свято в дитячому садку проводиться не для батьків, а для дітей.

2. Вхід в музичний зал дозволяється у змінному взутті і без верхнього одягу.

3. На святі можуть бути присутні не більше 3 чоловік рідні.

4. Під час проведення ранку забороняється користуватися мобільними телефонами.

5. Фото і відео зйомка дозволяється тільки зі свого місця .

6. Непотрібно відвертати увагу дитини розмовами і вигуками з місця.

7. Під час свята батькам забороняється переходити з одного місця на друге, вставати з свого місця.

8. Недозволяється присутність на святі серед гостей дітей до 3-х років.

9. По проханню музичного керівника і вихователя батьки можуть брати участь в проведенні дитячого ранку (заспівати разом з дітьми пісню, затанцювати з дитиною, пограти гру, розказати разом з дитиною гумореску чи вірш ).

 

Види таночків у дошкільному закладі

Танці — це музичні ігри, під час яких діти навчаються руха­тися під музику, розрізняти ритмічний малюнок, розвивають музичний слух, опановують основи танцю; розвиток творчих особливостей, естетичного смаку.

Танці здійснюють загальний розвиток усього організму — і фізич­но, і психічно (концентрації, волі, уваги, сприй­няття, мислення, пам’яті, урівноваженості про­цесів);

– уміння володіти своїм тілом, краще орієнтува­тися в просторі, поліпшення координації рухів;

– правильна постава, красива хода, легкість у ру­хах, гнучкість і граціозність, еластичність зв’язок.

Таночки розрізняють:

1) Побудований на певних зафіксованих рухах:

– за участю дорослого як ведучого в танці;

– сучасний дитячий танок;

– народні танці з використанням еле­ментів народного танцю;

– хороводи зі співом, рухи, що не пов’язані з тек­стом;

– характерний танок, у рухах якого змальовано певного персонажа;

– дитячий бальний танок.

2) Таночки-імпровізації:

– танок де рухи повторюють усі за одним учасником;

– танок, де діти складають рухи на першу частину, а для другої частини рухи показує педагог;

– танок, де діти складають рухи для обох частин.

Важливим є розвиток вміння сприймати характер музики — де діти займають­ся виконавською танцювальною діяльністю на осно­ві раніше розучених і улюблених рухів.

Доцільним є розучування вправ, зокрема:

– вправи, що використовують з метою вдоско­налення основних рухів (ходьба, біг, підскоки, стрибки);

– підготовчі вправи, під час яких розучують ру­хи до ігор і таночків (змінний крок, кружлян­ня, крок на всю ступню, передавання прапорця по колу та ін.);

– образні вправи, що уточнюють різні ігрові образи, рухи персонажів сюжетних ігор (хода ведмедя, стрибки зайця, біг коня);

– образні вправи дають дітям можливість опану­вати рухи для виконання індивідуальних ролей;

– вправи як певні завершені композиції.

У вправах необхідно чітко виконувати музич­ні й рухові завдання. Ігри, танці й вправи тісно взаємозв’язані й спрямовані на здійснення спільного завдання — розвиток музичного сприйняття і рит­мічності рухів.

 

Классика для малышей

           Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна гармонизировать  эмоциональное состояние как большого, так и маленького слушателя, а также развивать                 концентрацию внимания. В связи с этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаете вы и ваши дети.

Наукой доказано то, что классическая музыка благотворно влияет на психику человека.

Классику можно слушать как в привычном для нас исполнении, так и в адаптированном для самых маленьких детей варианте (сборников с такими обработками невероятное множество).

В адаптированных специально для малышей мелодиях привычные для классики музыкальные инструменты заменяются инструментами с более «игрушечным» звучанием. Например, в произведениях В.А. Моцарта шарманка в аккомпанементе струнного оркестра проигрывает более привлекательные мелодии из "Волшебной Флейты", "Маленькой ночной серенады" и многих других известных шедевров. Также во многих произведениях можно услышать звонкое и яркое звучание ксилофона, нежный голос флейты, аккордеон и много других инструментов.

Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с трудом засыпающему ребенку успокоиться и расслабиться. Когда ребенок ляжет в постель, включите спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и попросите его закрыть глаза и представить себя в лесу, на берегу моря, в саду или в любом другом месте, которое вызывает у него положительные эмоции. Обратите внимание ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть его тела.

Еще с древних времен люди заметили, что человеческий голос и звук вообще обладают сильным воздействием.

Исследования известных ученых, педагогов доказывают возможность и необходимость формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с очень раннего детства. Не является исключением и возможность раннего развития у детей музыкальных способностей. Есть данные, которые подтверждают факты влияния музыки на формирующийся в период беременности женщины плод и положительное ее воздействие на весь организм человека в дальнейшем. Музыка влияет на интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект человека. Не случайно, занятия математикой в пифагорейской школе проходили под звуки музыки, повышающей работоспособность и умственную активность мозга. Музыкой можно изменять развитие: ускорять рост одних клеток, замедлять рост других.

Но главное, музыкой можно влиять на эмоциональное самочувствие человека. Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические процессы организма и направлять их на его физическое оздоровление.

Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных способностей, чем детство, трудно представить. Ведь задатки к музыкальной деятельности (то есть физиологические особенности строения организма, например, голосового аппарата или органа слуха) имеются у каждого. И если для музыкального развития ребенка с самого его рождения созданы необходимые условия, то это дает значительный эффект в формировании его музыкальности. Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, Она позволила слышать все многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохам леса, листьев и завыванию ветра, люди учились различать интонацию, высоту, длительность.

Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась музыкальность – природой данное человеку свойство.

Способна ли музыка с одинаковой силой воздействовать на всех слушателей? Разумеется, нет. И в этом ещё одна её особенность. Каждый человек по своему проявляет интерес и увлечение музыкой., отдаёт предпочтение какому-либо музыкальному жанру, любимому композитору, отдельному произведению, имея определённый опыт слушания. Как учатся писать, читать, рисовать, считать, так надо учиться узнавать, оценивать музыку, слушать внимательно, отмечая динамическое развитие образов, столкновение и борьбу контрастных тем и их завершение. Восприятие слушателя должно следовать за всем ходом развития музыки. Надо учиться постигать этот прекрасный своеобразный язык.

Ещё одна интересная особенность музыки – воздействовать на человека с самых первых дней его жизни. Услышав нежный напев колыбельной, ребёнок сосредоточится, затихает. Но вот раздаётся бодрый марш, и сразу меняется выражение детского лица, оживляются движения! Ранняя эмоциональная реакция позволяет с первых месяцев жизни приобщать детей к музыке, сделать её активным помощником эстетического воспитания.

Пусть в вашем доме звучит классическая музыка, которая своими волшебными звуками может исцелять, развить способности, подарить радость.