Методичні рекомендації

Плануючи свою роботу,вихователям різних вікових груп, музичним керівникам, інструкторам з фізичного виховання важливо пам’ятати про наступні вимоги:

– Основою планування є Базовий компонент дошкільної освіти в Україні та освітня програма, яка прийнята для керівництва в дошкільному навчальному закладі і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості дошкільника.

– План має будуватися на основі дидактичних принципів: взаємозв’язку всіх розділів освітньої роботи, систематичності, послідовності, доступності, повторюваності матеріалу, диференційованого та індивідуального підходів до дітей.

– Під час складання плану враховуються конкретні педагогічні умови (віковий склад групи, рівень розвитку дітей, оволодіння знаннями, навичками, уміннями, умови дитсадка, напрями роботи колективу).

Необхідно забезпечувати взаємозв’язок перспективного і поточного планування.

– План мусить бути календаризованим, тобто чітко передавати зміст роботи з дітьми впродовж дня. В ньому вказується, в яких видах діяльності, на яких заняттях, в які моменти життя буде здійснюватися та чи інша робота.

– Не допускається пропущення окремих видів занять та діяльності дітей:пішохідні переходи, сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні, театралізовані ігри, самостійна художня діяльність, художня праця тощо. Дотримання цих вимог надасть можливість поетапно реалізувати намічені цілі, конкретизуючи їх у певних формах роботи, освітніх завданнях до них. При написанні календарних планів вихователю необхідно дотримуватися таких форм запису:

 • занять: розділ програми, тема, програмові завдання (навчальні, розвивальні, виховні), матеріал та обладнання, хід у вигляді плану (молодим спеціалістам доцільно планувати хід занять у більш розгорнутій формі);
 • Ранкові зустрічі (щодня , за планом)
 • Трудова діяльність (трудові доручення, чергування, художня праця ( 1 р. на тиждень ст.група)
 • ігор:назва, мета, атрибути, обладнання та інвентар, дозування, за потреби – ускладнення, основні прийоми керівництва;
 • бесід (колективних, з підгрупами): тема, мета, запитання дітям, використані художні твори тощо;
 • індивідуальної роботи з дітьми: розділ програми чи напрям освітньої роботи, імена дітей, мета, завдання дітям, матеріал; (3 р.на день)
 • спостережень (3 р.день), цільових прогулянок, екскурсій: об’єкт, мета, матеріал, перелік основних питань і завдань дітям;
 • прогулянок-походів за межі дитячого садка: кінцевий пункт, спосіб пересування, тривалість, мета, інвентар, хід у формі плану-схеми з визначенням місць, тривалості і змісту відпочинку. (1 р.на тиждень)
 • Напрямок дня з виховної роботи :

Понеділок – екологічне виховання/ПДД

Вівторок – економічне виховання/моральне виховання

Середа – правове/народознавство/патріотичне виховання

Четвер – БЖ,ПДР,ПБ

П’ятниця – Валеологія

 • Робота з батьками : колективна -1 р. на місяць, індивідуальна за потреби (2-3 р. на місяць)
 • Гурткова робота (1 р.на тиждень, за планом окремо)

При написанні перспективних планів вихователю необхідно дотримуватися таких форм запису:

 • Робота з батьками : колективна -1 р. на місяць, індивідуальна за потреби (2-3 р. на місяць)
 • Комплекси ранкової гімнастики - 2 (без предметів, з предметами)
 • Комплекси гімнастики пробудження – 2.
 • Циклограма фізкультурно-оздоровчої роботи на рік.
 • Комплекс загартування для кожної групи окремо.
 • Розваги (2- вихователь, 1- муз. керівник, 1- інструктор з фіз.виховання)

Проектне планування включає в себе:

 • Розподіл тем – проектів на н.р.
 • Розподіл підтем проектів
 • Мета проекту
 • Етапи проекту

 

Зміст освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей:

спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальні робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо.

Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності вихователя. Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, домінантні, інтегровані та ін.).

Нагадаємо зміст кожного із зазначених видів занять. Тематичне заняття планується, починаючи з молодшого дошкільного віку. Усі завдання даного виду заняття підпорядковані тільки одній темі. Комплексне заняття складається з декількох взаємопов’язаних між собою частин, які підкоряються єдиній меті, доповнюють одна одну, складають єдине ціле. Як правило, матеріал до комплексного заняття добирається з одного розділу програми. Комбіноване заняття складається з декількох частин (частіше за все з двох), майже не пов’язаних між собою. Слід зазначити, що можуть також комбінуватися різні види діяльності дітей. Проте необхіднопам’ятати, що до кожної частини комбінованого заняття повинні висуватися завдання, які вирішуються впродовж заняття. Домінантне заняття будується на основі комбінованого, коли вихователь приділяє увагу якомусь питанню, проблемі, розділу, тобто робиться акцент тільки на одному (будь-якому) виді діяльності з дітьми (цей вид домінує). Інші види діяльності виступають як допоміжні. Інтегроване заняття має за мету синтез змісту (способів пізнання) з декількох тем, розділів програми, розділів програми або видів діяльності навколо однієї теми. Тобто це серія (цикл, система) занять, проведення яких зумовлено пошуками шляхів формування в дитини цілісного світогляду, який важко розвивається в умовах предметної системи навчання. Індивідуальне заняття– це форма організації дітей, яка виконує декілька функцій: навчальну, розвивальну, корекційну, контролюючу.Розкриємо детальніше види і зміст індивідуальних занять з дошкільниками, оскільки в умовах особистісно орієнтованої педагогіки ця форма роботи є найбільш оптимальною.

Категорія: Мої статті | Додав: Шурочка (15.09.2019)
Переглядів: 137 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar