Семінарське заняття для вихователів ЗДО «Здоров’язберігаючи технології як важлива складова іміджу сучасного ДНЗ»

Завдання:
- активізувати знання педагогів з питань фізичного розвитку;
- ознайомити з типами занять за освітніми завданнями, за змістом;
- з’ясувати ступінь підготовленості педагогів до реалізації завдань з фізичного розвитку в дошкільному закладі і стимулювати їх до самоосвіти;
- вчити працювати в групах, набувати практики колективної діяльності у прийнятті рішень;
- сприяти підвищенню рівня професійної майстерності;
- спонукати педагогів до творчого самовираження та самовдосконалення.
Пріоритетним завданням освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я як до вищої суспільної цінності. Це досягається шляхом використання засобів фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи і спрямовується на збереження й зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь, розвиток фізичних якостей, забезпечення фізичної підготовленості, виховання інтересу до рухової активності.
Реалії життя свідчать, що зусилля держави, система освіти в Україні спрямовані на розв’язання даних проблем здоров’я населення, особливо підростаючого покоління.
Створення здоров’язбережувального і здоров’яформувального середовища є одним із важливих аспектів сьогодення. У його зміст входить формування в дітей здорового способу життя.
У Базовому компоненті дошкільної освіти (новій редакції) звертається увага на те, що необхідно формувати основи фізичних якостей, рухових умінь, оздоровчих навичок та навичок життєдіяльності, дотримуватися правил здоров’язбережувальної поведінки, брати участь в оздоровчих і фізкультурно-розвивальних заходах . Тому формування здоров’я дітей набуває актуальності.
В нашому закладі за період 9 місяців захворюваність знизилось на 20 %
Давайте з’ясуємо , які фактори впливають на погіршення стану здоров’я дітей та які щляхи їх вирішення
Сучасна освітня практика характеризується реалізацією технологій формування іміджу, який забезпечує зміцнення конкурентних позицій у довгостроковій перспективі й позитивно впливає на якість дошкільної освіти та полегшує розпізнавання закладу на ринку освітніх послуг.
Поняття "здоров’язбережувальних технологій" якраз і інтегрує всі напрямки роботи дошкільного закладу щодо збереження, формування і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку.
Завдання №1
Дайте визначення поняттю "здоров’язбережувальні технології"
(система заходів, що включає ) написати на аркуші
Під здоров’язбережувальними технологіями вчені пропонують розуміти:
-Сприятливі умови перебування дитини в д/с
-Оптимальна організація освітнього процесу
-повноцінний та раціонально організований руховий режим.
Здоров’язбережувальні технології –умови навчання дитини (відсутність стресу, адекватність вимог і методик навчання і виховання);
раціональна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);
відповідність навчального і фізичного навантаження, віковим можливостям дитини; необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим.
Мета здоров’язбережувальних технологій –забезпечення високого рівня здоров’я вихованців дитячого садка і виховання культури, як сукупності усвідомленого ставлення дитини до здорового способу життя людини, валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнику самостійно і ефективно вирішувати завдання здорового способу життя і безпечної поведінки, надання елементарної медичної, психологічної самодопомоги.
Класифікація здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті
–визначається по домінуванню цілей і розв’язуваних задач, а також провідних засобів здоров’язбереження і здоров’язбагачення педагогічного процесу в дитячому садку.
У зв’язку з цим можна виділити наступні види здоров’язбережувальних технологій:

Завдання №2
Педагогам потрібно знайти правильне визначення до кожного виду технології.
–Медико-профілактичні технології, що забезпечують збереження і зміцнення здоров’я дітей під керівництвом медичного персоналу дитячого садка відповідно до медичних вимог і норм, з використанням медичних засобів (організація моніторингу здоров’я дошкільників, розробка рекомендацій щодо оптимізації дитячого здоров’я, організація і контроль харчування дітей раннього та дошкільного віку, фізичного розвитку дошкільників, загартовування; організація профілактичних заходів в дитячому садку;організація здоров’язбережувального середовища).
–Фізкультурно-оздоровчі технології, спрямовані на фізичний розвиток і зміцнення здоров’я дитини: розвиток фізичних якостей, рухової активності і становлення фізичної культури дошкільнят, загартовування, дихальна гімнастика, масаж і самомасаж, профілактика плоскостопості та формуван
ня правильної постави, оздоровчі процедури у водному середовищі (басейні ) і на тренажерах, виховання звички до повсякденної фізичної активності і турботі про здоров’я і реалізація цих технологій, як
правило, здійснюється фахівцями з фізичного виховання та
вихователями в умовах спеціально організованих форм оздоровчої роботи.
–Технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини, що забезпечують психічне і соціальне здоров’я дошкільника. Основне завдання цих технологій –забезпечення емоційної комфортності та позитивного психологічного самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками і дорослими в дитячому садку і сім’ї, забезпечення соціально
-емоційного благополуччя дошкільника.
Реалізацією даних технологій займається психолог за допомогою спеціально організованих зустрічей із дітьми, а також вихователь і фахівці дошкільної освіти в поточному педагогічному процесі. До цього виду технологій можна віднести технології психологічного і психолого-педагогічного супроводу
розвитку дитини в педагогічному процесі.

Основний показник, який відрізняє всі здоров’язбережувальні технології – регулярна діагностика стану дітей та відстеження основних параметрів розвитку організму в динаміці (початок –кінець навчального року), що дозволяє зробити висновки про стан здоров’я.
Завдання №3
Скласти проект з проблеми «Вивчення та впровадження здоров’язбережувальних технологій в ЗДО»


Для проведення успішної роботи по здоров’язбереженню необхідно:
1. Навчання дітей елементарним прийомам здорового способу життя.
–Оздоровча гімнастика.
–Ігри
–релаксації.
–Різні види масажу.
–Елементи вправ йоги.
–Прищеплення дітям гігієнічних навичок.
–Найпростіші навички надання першої допомоги.
–Фізкультхвилинки під час занять.
–Функціональна музика.
–Спеціально організовані заняття оздоровчої фізкультури.
–Масові оздоровчі заходи.
–Вправи для очей.
2. Робота з сім’єю.
–Пропаганда здорового способу життя.
–Консультації.
–Індивідуальні бесіди.
–Виступи на батьківських зборах.
–Поширення буклетів
–Виставки.
–Проведення спільних заходів.
3. Робота з педагогічним колективом.
–Проведення семінарів
–практикумів, виставок, консультацій.
–Проведення та відвідування занять спрямованих на здоров’язбереження.
–Відвідування науково-практичних конференцій.
4. Створення умов і розвиваючого середовища.
–Придбання масажерів, тренажерів, спортивних снарядів.
–Виготовлення матеріалу для профілактики плоскостопості та порушення постави.
–Підбір картотек.
–Розробка окремих оздоровчих комплексів.
–Ведення гуртків.
Висновки.
Отже, застосування в роботі дошкільного закладу здоров’язбережувальних технологій підвищить результативність навчально
-виховного процесу, сформує у педагогів і батьків ціннісні
орієнтації, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей, якщо, спираючись на статистичний моніторинг здоров’я дітей, будуть внесені необхідні зміни в інтенсивність технологічних впливів і буде
забезпечений індивідуальний підхід до кожної дитини, будуть сформовані позитивні мотивації до ведення здорового способу життя.
В систему роботи дошкільного закладу впроваджуються інноваційні технології з фізичного виховання такі, як: фітбол-аеробіка, стретчінг, степ-аеробіка, система вправ Пілатес на заняттях з фізкультури та в руховому режимі для дітей і визначили етапи впровадження кожної з технологій. Як показує досвід роботи, дані технології можуть бути ефективним доповненням до державних програм. Використання м'ячів-фітболів дозволяє збільшити рухову активність дітей протягом дня.

Категорія: Мої статті | Додав: Шурочка (06.02.2019)
Переглядів: 686 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar